Objecte social: CARLOS MAGRIÑÁ VECIANA (d’ara endavant Dr. Magriñá), és metge col·legiat especialitzat en otorrinolaringologia.

Identificació.En compliment amb l’haver d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web drmagrina.com.

Denominació: Carlos Magriñá Veciana.

Domicili: Passeig de la Bonanova 69, 6a Planta. 08017 Barcelona.

Telèfon: 93 213 34 56.

Email: info@drmagrina.com.

CIF: 46319772A.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Núm. col·legiat: 17.796

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a Dr. Magriñá i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix totes les marques i noms comercials continguts en aquesta Web pertanyen a Dr. Magriñá, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben de la mateixa manera protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Dr. Magriñá.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de Dr. Magriñá o els titulars dels drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, tret que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicionesde ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

Dr. Magriñá, no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

Dr. Magriñá es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels seus serveis quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

Dr. Magriñá no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractats per a les següents finalitats, sempre que Vostè hagi prestat el seu consentiment:

  • Atendre les consultes que ens pugui fer arribar a través del nostre formulari de contacte
  • Realitzar la gestió administrativa i de calendari de consultes.
  • Fer-li arribar comunicacions comercials sobre ofertes, promocions, descomptes i novetats.

En cap cas Dr. Magriñá utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les dades relatives al seu compte d’usuari registrat o els facilitats per a rebre les nostres comunicacions comercials es conservaran en els nostres registres mentre vostè no ens sol·liciti la cancel·lació d’aquests. Les dades derivades de les seves compres es conservaran mentre existeixi una obligació legal o es puguin derivar responsabilitats jurídiques. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat d’aquests.

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable: Carlos Magriñá Veciana. – Passeig de la Bonanova 69, 6a Planta. 08017 Barcelona– T. 93 213 34 56– info@drmagrina.com.

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 18 anys d’edat. Dr. Magriñá recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per a fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials.En seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de Dr. Magriñá al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que les notícies publicades sobre les novetats, ofertes o productes oferts per Dr. Magriñá apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de Dr. Magriñá en les xarxes socials, seran incorporats a un fitxer el titular del qual és Dr. Magriñá amb la finalitat de mantenir-li informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives als productes comercialitzats per Dr. Magriñá.

La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. Dr. Magriñá no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a Dr. Magriñá la cancel·lació d’aquests.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit Dr. Magriñá. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: Carlos Magriñá Veciana. – Passeig de la Bonanova 69, 6a Planta. 08017 Barcelona– T. 93 213 34 56– info@drmagrina.com.

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per Dr. Magriñá, per això, Dr. Magriñá no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment.

L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Política de Cookies

Definició i funció de les cookies

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, utilitza Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari. A continuació trobarà informació detallada sobre la tipologia de Cookies que utilitza aquest lloc web, sobre com pot desactivar-les en el seu navegador i de com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Tipus de cookies que utilitza la pàgina web i la seva finalitat

L’ús de Cookies ens permet facilitar la navegació de l’usuari i adaptar la informació i els serveis que oferim als seus interessos.

Les cookies s’usen tant de manera permanent com temporal (cookies de sessió). Les cookies permanents s’emmagatzemen en el seu ordinador o dispositiu mòbil durant un període de temps no superior a 24 mesos.

Usem cookies pròpies i de tercers per a recopilar dades estadístiques de forma agregada a través de les dades que ens proporciona la seva utilització.

Actualització de la nostra Política de Cookies

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre Lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies. Tinguin en compte que els navegadors poden també canviar les seves polítiques i la ubicació de la informació.

La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada a data 20 d’agost de 2018.