El nostre centre diagnostica i tracta

La gran majoria de canvi de veu són deguts a irregularitat de les entenimentades vocals o a trastorns neuromusculars que afecten la seva mobilitat i provoquen disfonia o afonia.Quan la disfonia o afonia dura més de 15 dies cal diagnosticar la causa de la mateixa per a descartar pòlips, nòduls o altres afectacions en les entenimentades vocals.

aq_block_4

Fondo web consulta del Dr. Carlos Magriñá
Necessita més informació?

Demani la seva cita avui mateix

Demani cita ara